رد کردن لینک ها

مسابقات فرمول یک باکو

مسابقات فرمول یک باکو

مسابقات فرمول یک باکو

مسابقات فرمول یک باکو

دوستداران مسابقات هیجانانگیز فرمول یک به خوبی واقفند که عالیترین مسابقات اتومبیلرانی دنیا میباشد و فقط تعداد اندکی از کشورها میزبان این مسابقات میباشند. یکی از نزدیکترین این کشورها به ایران کشور آذربایجان میباشد که هر سال در شهر باکوی آن مسابقه فرمول یک برگزار میشود. این شهر دارای سریعترین پیست شهری دنیاست. این مسابقات در نزدیکی بلوار ساحلی شهر باکو برگزار میشود و همواره گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به سوی خود میکشاند.
این پیست که توسط هرمان تیلکه طراحی شده است دارای طولی به اندازه ۶ کیلومتر بوده و ۲۰ پیچ مختلف دارد. در طراحی این پیست از خیابانهای اصلی شهر باکو استفاده شده است و به جز تغییرات جزئی برای آسفالت شهر قدیم و نیز فنسکشی و علائم جایگاه آن خود پیست ثابت است. مسابقه فرمول یک باکو از میدان آزادلیق آغاز میشود و بعد از عبور از خانه دولت و اطراف شهر قدیم و همچنین کاخ شروانشاه و قلعه دختر از خیابان نفتچیلر ادامه پیدا کرده و خاتمه مییابد. گفتنی است که جایگاه پیت لاین و همچنین اهدا جوایز هم در همین محل انجام میشود.

مسئول برگزاری این مسابقات اظهار دارد که <<به دلیل قرار داشتن مسیر این مسابقه در داخل شهر، تماشای آن میتواند برای تماشاگران جذاب و هیجانانگیز باشد. چرا که رانندگان از مسیری عبور میکنند که از مقابل دریا و همچنین بخش قدیمی شهر عبور میکند. منطقهای که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. این مسیر از سر بالاییها، پیچهای تند و نیز شیبهای ناگهانی تشکیل یافته است که میتواند برای رانندگان چالشی واقعی محسوب شود.>>
قطع به یقین آذربایجان با برگزاری مسابقه فرمول یک حداقل به مدت یک هفته مرکز توجه سراسر دنیا قرار میگیرد و شاید از این طریق قادر باشد راه اعتباری برای خود دست و پا کند.
لازم است بدانید که حداکثر سرعت در این پیست ۳۶۰ کیلومتر بر ساعت میباشد که بین پیچهای ۲۰ و ۱ اتفاق میافتد. یکی از قسمتهای جالبی که این پیست دارد مسیر باریکی است که بین پیچهای ۷ تا ۱۲ اتفاق میافتد و فقط عرضی در حدود ۷٫۶ متر دارد. مسیر مذکور به همان اندازه که برای تماشاگران مسابقه هیجان انگیز و دوست داشتنی است برای یک راننده با دشواریهایی همراه است به گونهای که سبقت گرفتن در آن بسیار مشکل و طاقت فرساست و البته میتوان گفت که تقریباً این امر غیر ممکن است. گفتنی است که این فصل با پهنتر شدن ماشینهای فرمول یک، کار از قبل هم دشوارتر میشود.
افزون بر همه این موارد، پیست مذکور رکورد سریعترین پیست خیابانی دنیا را دارد. پس از پیست فرمول بلژیک، در حال حاضر پیست باکو طولانی ترین پیست مسابقات است.
مسابقات فرمول یک باکو در سه روز برگزار میگردد و هر سال یک ماه پیش از شروع مسابقات پیست آمادهسازی میگردد. قطعاً دولت آذربایجان جهت آمادهسازی برای برگزاری این مسابقات مبلغ زیادی هزینه میکند که البته این سرمایهگذاری سبب میشود این دولت هزاران منفعت اقتصادی و اجتماعی را به دست آورد. از مهمترین دستاوردهایی که مسابقات فرمول یک برای این کشور به ارمغان آورده است میتوان به ورود چندین کشور از اروپا از ورزشکاران تیمها و فعالانی که در زمینه اتومبیلرانی فعالیت دارند، ورود چند صد هزار توریست که با ورود آنها ۷ شغل به طور غیر مستقیم و ۴ شغل مستقیم برای مردم آذربایجان فراهم آورده است و همچنین به تقویت جایگاه سیاسی آذربایجان در اروپا اشاره کرد.

شایان ذکر است که مسابقه فرمول یک باکو در سه روز برگزار میشود. در روز اول رانندگان در پیست تمرین میکنند تا با پیچهایی که این پیست دارد آشنا شده و بدانند که هر پیچ را بایستی با چه سرعتی طی نمایند. در روز دوم که به روز تعیین خط معروف است، رتبه رانندگان مطابق با زمانی که پیست را دور میزنند به دست میآید. روز سوم که روز اصلی مسابقه میباشد به ترتیب زمانیکه در روز قبل گرفتهاند در خط آغاز مسابقه قرار گرفته و با حریفان خود به رقابت میپردازند.
بهترین زمانیکه برای این پیست به ثبت رسیده است مربوط به یک راننده آلمانی تبار به نام سباستین وتل میباشد که متعلق به تیم فراری است و زمان به ثبت رسیده آن یک دقیقه و چهل و سه ثانیه و چهار صد و چهل صدم ثانیه است.
در پایان بهتر است بدانید که مسابقه فرمول یک باکو ۲۰۱۹ با قهرمانی بوتاس به پایان رسید.

مسابقات فرمول یک باکو

به گفتگو بپیوندید